© 2013 All rights reserved.
0
iPhone – Access to AdressBook

Vytvoříme si jednoduchou aplikaci, která bude umožňovat přístup k telefonnímu seznamu telefnu a dokáže z něj načíst informace o vybraných kontaktech. Read More

0
iPhone – presentModalViewController animate

IPhone nabízí několik různých animací, které je možné používat pro přechod na jiný screen (jinou obrazovku) nebo překreslení obrazovky. Read More

3
Změna defaultního vyhledávání ve Firefox 4

Úprava vyhledávání prohlížeče Firefox 4 tak, aby defautlně vyhledával přes google pomocí zadání výrazu do adresního řádku. Read More

6
Vývoj aplikací pro iPhone: použití SqLite v iPhone

Kam ukládat data v iPhone? Použití SqLite databáze v iPhone za využití jazyka Cocoa. Read More

0
Debugování Rails aplikací pomocí Rails Footnotes

Jedna z možností jak při běhu aplikace v Ruby on Rails zjistit o aktuální adrese několik informací s možností vlastního snadného rozšíření a nastavení. Read More

0
Vývoj aplikací pro iPhone: XML parser with NSXMLParser

Parser XML v iPhone pomoci NSXMLParser pro rozparsování jednoduchého XML dokumentu. Read More

1
Vývoj aplikací pro iPhone: Send data to a Web server

Často potřebujeme aby naše aplikace komunikovala s webovým serverem. Budeme tak muset danému serveru posílat data z naší aplikace. Read More

2
Vývoj aplikací pro iPhone: UIScrollView – skrolovací obrazovka

Vytvoření skrolovací obrazovky pomocí UIScrollView, do které se načte externí UIView. Read More

0
Xcode 3.2.5 and iOS SDK 4.2

Řešení chyby: error: there is no SDK with the name or path iphoneos4.1 Read More

0
Vývoj aplikací pro iPhone: simple switchViewer

Tutoriál pro vytvoření jednoduché aplikace, která bude umožňovat přechnázet mezi dvěma UIViews. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836