© 2013 All rights reserved.
5
Arduino Diecimila

Arduino Diecimila je vývojová deska určená pro spíše pro naučení se práce s mikroprocesory a pochopení jejich principu. Nicméně jak uvádí výrobce, tak i s mikroprocesorem Atmel ATmega168 jde dosáhnout zajímavých výsledků. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836