© 2013 All rights reserved.
0

iPhone – presentModalViewController animate

IPhone nabízí několik různých animací, které je možné používat pro přechod na jiný screen (jinou obrazovku) nebo překreslení obrazovky.

V příkladu budou existovat dvě Views, mezi kterými se budeme přepínat.

Vytvoříme si na každém Views UIButton, na který navážeme akci, kterou nazveme například: goToNextWindow.

Přechod ve vertíkálním stylu – UIModalTransitionStyleCoverVertical

Přechod způsobí plynulé posunutí screenu ve vertikální ose (způsobí vyjetí nového screenu zespod obrazovky)

Tento předchod je defaultní a pokud vytvoříme akci, která nebude styl přechodu měnit, bude použita přávě tato:

V případě že bychom chtěli akci nastavit, uděláme to pomocí hodnoty modalTransitionStyle:iphone modal

Přechod prolnutím – UIModalTransitionStyleCrossDissolve

Přechod způsobí prolnutí dvou screenu do sebe – nový screen se prolne přes původní a zobrazí

Nastavení modalTransitionStyle upravíme následně:iphone modal

Vodorovné překlopění – UIModalTransitionStyleFlipHorizontal

Přechod způsobí překlopení screenu, s tím že po překlopení se zobrazí nový screen.

Akci upravíme následně:iphone modal

 

iphone modal

Odloupnutí starého screenu – UIModalTransitionStylePartialCurl

Přechod působí jako odloupnutí, nebo listování.

Hodnotu pro modalTransitionStyle nastavíme jako UIModalTransitionStylePartialCurl:iphone modal

 

iphone modal

Závěrem

Možností pro překreslení screenu existuje samozřejmě více, tyhle jsou pouze defaultně podporované přímo v Cocoe.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836