© 2013 All rights reserved.
2
Google Maps – place marker with radius

Location of the marker in the map by mouse event. The system draws a radius around a point by a specified distance. Read More

5
jQuery: Examples 3 – Ajax

Několik příkladů pro použití technologie Ajax pomocí knihovny jQuery. Read More

2
HTML & JavaScript: roztahovací Select [IE bug]

Internet Explorer neumí roztahovat nabídku HTML selectu, pokud má nastavenou hodnotu width menší než je nejdelší řetězec v optionu a neumožňuje tak zobrazit celou nabídku. Read More

6
JQuery: Examples 2 – Animate ScrollBar

JavasScriptem ovládaný ScrollBar divu pomocí knihovny jQuery Read More

8
JQuery: Examples 1

Tři jednodušší ukázky použití JavaScriptové knihovny JQuery. Read More

6
JavaScript: ToolTip Script

Jednoduchý ToolTip, používaný pro zobrazení dalších informací k elementu stránky. ToolTip může obsahovat jak prostý text, tak zformátovaný HTML text. Read More

0
JavaScript: expansion div, trim div

Jedna funkce v JavaScriptu pro ořezání divu ze stránky a skrytí zbylého obsahu stránky nebo roztažení divu přes celou stránku, tzv. FullScreen. Read More

2
Ajax loader

Často se na webu setkáváme s Ajaxem, a spolu s ním s nejrůznějšími leadery. Většinou se jedná o leadery ve formátu GIF, které nás upozorňují na fakt, že se na webu na pozadí něco načítá. Loader ale nemusí být pouze Gifový obrázek. Read More

6
Javasctipt: Automatické doplnění inputu

Pokud nabídnete uživateli HTML formulář pro vyplnění, není špatné, v závislosti na jeho zadaných hodnotách, automaticky některé další hodnoty doplňovat. Podíváme se na to, jak doplnit hodnotu do inputu, která je závislá na více vstupech. Read More

4
PHP&Ajax: RSS Reader

Jednoduchý RSS Feed, který umožňuje načítat zdroje pomocí Ajaxu. Zpracování zdrojů probíhá na straně serveru s podporou DOMDocument. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836