© 2013 All rights reserved.
0

Vývoj aplikací pro iPhone: XML parser with NSXMLParser

Parser XML v iPhone pomoci NSXMLParser pro rozparsování jednoduchého XML dokumentu.

Vytvoříme si jednoduchý program, který bude schopný načíst XML z webového serveru, rozparsovat jej a zobrazit výsledek v konzoli.

Ve vytvořeném projektu můžete využít kteroukoli třídu. Nejprve si upravíme .h soubor, do kterého musíme přidat delegate class pro NSXMLParser. Upravíme si interface do tvaru:

V kódu může být NSObject zastoupen jiným rozhraním, takže kódem můžete pouze rozšířit stávající aplikaci.

Jako další si do rozhraní dopíšeme metody pro zpracování XML, které bude NSXNLParser volat

V posledním kroku musíme dopsat jednotlivé metody pro parser v .m souboru.

Začneme metodou parseXMLFileAtURL, která je stěžejní:

Při vytvoření parseru pomoc [NSXMLParser alloc] může dojít v některé verzi xCode při kompilaci k chybě, kdy parser oznámí že nemohl parser najít, v tom případě použijte pro vytvoření instance:

Další metody parseru jsou vcelku jednoduché, v našem případě budeme jejich vstupní hodnoty pouze logovat do logu (xCode – Run – Console).

A tím je celý XML parser hotový. Po spuštění a při správné funkčnosti uvidíte výsledek podobný tomuto:xmlparser

Pro další použití a informace se můžete podívat na class reference pro NSXMLParser (http://developer.apple.com/…ence/Reference.html)

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836