© 2013 All rights reserved.
3
Rasterizace objetů #2: Bresenhamův algoritmus

Rasteriace je proces, při kterém převádíme základní grafické objekty do systému posloupnosti obrazových bodů. Toto je důležité při práci s různými výstupními zařízeními, které nejsou schopny zobrazit přesně daný objekt, ale při svém zobrazení používají rastr. Read More

2
Řadící algoritmy #2: Quick Sort

Algoritmus Quick Sort je jedním z algoritmů, využívajících metodu Rozděl a Panuj (řeší úlohy tak, že si ji rozdělí na několik menších úloh, které řeší samostatně). Read More

5
Řadící algoritmy #1

Jedná se o takový algoritmus, který je schopný ze vstupního souboru dat vytvořit jejich posloupnost v předem určených podmínkách. Každý algoritmus se snaží najít takovou posloupnost, pro kterou platí, že předchozí prvek je menší nebo roven a následující prvek je větší nebo roven k aktuálnímu prvku, dle kritérií, které řazení určují. Read More

0
Kolik kódu máš, tolikrát…

Zajímá vás kolik máte zdrojového kódu na svém disku, kolik už jste toho naprogramovali? Read More

3
Základy detekce obličeje v obraze

Metody pro rozpoznávání a detekci obličeje je v poslední době stále více se rozrůstající oblastí výzkumu, neboť tato oblast nachází stále větší uplatnění v různých oborech jako kriminalistika, identifikace, snímací technic, a pod. Read More

0
Rasterizace objetů #1: Digital Differential Analyzer

Rasteriace je proces, při kterém převádíme základní grafické objekty do systému posloupnosti obrazových bodů. Toto je důležité při práci s různými výstupními zařízeními, které nejsou schopny zobrazit přesně daný objekt, ale při svém zobrazení používají rastr. Read More

9
Logické cvičení

Logický příklad na doplnění posloupnosti. Read More

5
Abecední kombinace znaků (Java/C/PHP)

Jednoduchý algoritmus na vytvoření kombinace zadaných znaků o zadané délce výsledného řetězce. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836