© 2013 All rights reserved.
4
PHP: Protection public cron jobs

Programmers often forget to protect cron jobs that are executed in public addresses. Especially if you have shared hosting, it is usually difficult to secure run cron tasks.

cronjob

Read More

0
Safe repository. Hack SVN (GIT hack)

If you are using for your website any repository system, beware how you do deploy the web. Read More

0
Password prompt: SSH+SVN & TortoiseSVN

Možná jste narazili na problém, kdy používáte SVN spolu s SSH, že musíte neustále dokola zadávat své přístupové údaje. Read More

0
Kryptografie, kódování dat

Kryptografie, neboli šifrování dat, je nauka o transformování dat do podoby, která je čitelná jenom s určitou znalostí. Slovo Kryptografie pochází z řečtiny – kryptós (je skrytý) a gráphein (psát). Read More

0
MHASH_CRC32

Tato funkce je většinou využívána ke kontrole integrity například při přenášení souborů. Je taktéž hojně využívána při komprimaci (CRC se spočítá před komprimací a musí být shodné s CRC po komprimaci). Read More

0
MHASH_SHA1

SHA-1 je součástí několika funkcí pro kódování a dekódování dat SHA (Secure Hash Algorithm). Konkrétně SHA-1 má velké využití v různých populárních aplikacích a protokolech, jako je například: TLS, SSL, SSH, IPSEC, .. a je považována za následníka MD5. Všechny SHA algoritmy byli navrženy státní bezpečností agenturou NSA a publikovány jako US státní normy. Read More

3
MHASH_MD5

Md5 je jednosměrná hashovací funkce, kteoru vyvinul Ronald Rivest z MIT (Massachusetts Institute of Technology) v roce 1991. Algoritmus hashovací funkce MD5 byl vyvinut, aby nahradil starší funkci MD4. Postupně bylo v této funkci nalezeno několik vad, ale funkce je stále používána. V roce 2004 byli nalezeny další závažnější bezpečnostní chyby, nicméně i přesto všechno je tato hashovací funkce stále velmi používaná a plnohodnotně se vyrovná například funkci SHA-1. Read More

0
Hashovací funkce, kódování dat

Hashovaní funkce a různé způsoby kódování dat musí být nepostradatelnou součástí zabezpečení každého webu, na kterém jsou citlivé informace, které se snažíme nějakým způsobem chránit. Read More

1
Ukládání dat

Data jsou prakticky jediná věc, kterou můžeme na internetu nabízet. Návštěvník, přijde na náš web jenom proto, aby se dozvěděl nějakou informaci. Tato informace se zobrazuje většinou prostřednictvím internetového prohlížeče. Read More

1
Co se děje na pozadí vyhledávače Centrum

Několik let známá „chyba“, která nebude zřejmě nikdy opravena. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836