© 2013 All rights reserved.
1
wxWidgets: Zjištění desetinné čárky/tečky

Pokud programujete v knihovně wxWidgets a potřebujete do vašeho programu umožnit uživateli vložit desetinnou čárku (tečku), můžete její nastavení v systému jednoduše zjistit. Read More

0
C++ & WxWidgets – zpracování událostí

Zpracování událostí jsou velmi důležité operace, které jsou využívané téměř u všech programů. Ve wxWidgets máte dvě základní možnosti, které si vysvětlíme. Read More

0
wxWidgets: Transparent Window

Velmi jednoduchá ukázka vytvoření průhledného okna pomocí knihovny wxWidgets. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836