© 2013 All rights reserved.
11
MySQL: Working with coordinates in the database

How to insert coordinates in the database and how to operate with them in MySQL.

mysql

Read More

1
Playing with MySQL: GROUP BY

SQL function “Group by” would be primarily used to grouping the result values. Its use may be larger, and the results may be most usefull. Read More

0
Remote connection to heroku (Postgre sql) database

How to easily connect to PostgreSQL, hosted on Heroku, with pgAdmin. Read More

2
MYSQL: INSERT ON DUPLICATE KEY (LAST_INSERT_ID)

Problém při vracení Idečka naposled upraveného záznamu z tabulky při použití v dotazu ON DUPLICATE KEY Read More

4
MySQL: návrh databáze

Strávíte před programováním aplikace dlouhé hodiny návrhem databáze, nebo začnete psát program a databázi navrhujete za běhu? Správným návrhem databáze můžete ušetřit čas a problémy. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836