© 2013 All rights reserved.
0
Base64.encode64 in Ruby split the resulting string

Be careful when using Base64 library and the encode64 function. Unpleasant feature of this function is that after every 60 characters add to the resulting string “\n”. Read More

0
CarrierWave: Fog and File Storage combination

Currently on a project that we do, where we use for upload files CarrierWave gem, we need to combine: Fog and: File storage by the environment settings. Read More

1
Seriál Ruby on Rails 1: Začínáme s Ruby

Vysvětlení idee programovacího jazyka Ruby. Instalace na Windows a Unixu.

Read More

0
Seriál Ruby on Rails 2: První program

První jednoduchý program Hello World v Ruby.

Read More

0
Seriál Ruby on Rails 5: Počítání s Ruby

Řešení základních matematických operací v Ruby.
Read More

0
Seriál Ruby on Rails 4: Základy syntaxe II

Volně navazuju na přechozí díl. Pokračuje v popisu vícenásobného přiřazení, rozdíl mezi lokálními a globálními proměnnými, vysvětluje konstanty a pseudo-proměnné jazyka.

Read More

0
Seriál Ruby on Rails 3: Základy syntaxe I

Základy syntaxe v ruby. Psaní komentářů v kódu, pravidla pro psaní proměnných, deklarace a inicializace proměnných…
Read More

0
Debugování Rails aplikací pomocí Rails Footnotes

Jedna z možností jak při běhu aplikace v Ruby on Rails zjistit o aktuální adrese několik informací s možností vlastního snadného rozšíření a nastavení. Read More

1
Seriál Ruby on Rails 6: Datové typy

Úvod do datových typů v Ruby. Vysvětlení pojmu, typová kontrola proměnných, dynamicky typované proměnné. Read More

1
Seriál Ruby on Rails 6: Datové typy: BigNum, FixNum, Float

Práce s číselnými datovými typy. Celá čísla v podobě FixNum a BigNum a desetinná čísla typu Float. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836