© 2013 All rights reserved.
0

Debugování Rails aplikací pomocí Rails Footnotes

Jedna z možností jak při běhu aplikace v Ruby on Rails zjistit o aktuální adrese několik informací s možností vlastního snadného rozšíření a nastavení.

Rails Footnotes není určen přímo k debugování, ale spíše bychom mohli napsat, že jej můžeme použít k zjištění informací o aktuální relaci. Plugin dokáže v aktuální stránce vypsat informace o běhu a to konkrétně:

 • Assign – vytvořené globální proměnné předané do templaty
 • Session – aktuálně nastavené session v aplikaci
 • Cookies – aktuálně nastavené cookies v aplikaci
 • Params – parametry, předávané do aplikace
 • Routes – aktuálně využívané routy
 • Queries – provedené dotazy na databázi, včetně času vykonání
 • Stylesheets – aktuálně načítané css soubory
 • Javascripts – aktuálně načítané js soubory
 • a mnohé další

 footnotes

 

Jak už z názvu plyne, v základním nastavení vypisuje informace v patičce dokumentu, kde zobrazí jednoduchou lištu.

Instalce Rails Footnotes

Instalace je velmi jednoduchá, jelikož je distribuován jako GEM balíček, můžeme jej využít a instalovat klasicky přes gem install:

Po nainstalování je nutné gem v aplikaci povolit. Uděláte to jednoduše v developement.rb (/config/enviroments/development.rb).

Tím dosáhnete toho, že bude fungovat pouze v development módu a v produkčním režimu se zobrazovat nebude. Případně můžete využít zápisu:

Nastavení Rails Footnotes

Plugin nabízí několik základních možností nastavení, kterým můžete ovlivnit jeho chování a vzhled.

Propojení s Textmate

Rails Footnotes lze jednoduše propojit s Textmate editorem. Jiné editory bohužel propojení nepodporují. Do enviroment.rb je nutné dopsat:

V pluginu bude poté možné se proklikávat do controlleru, šablon, a podobně.

Vlastní styly

Můžete vytvořit vlastní styly pro div “footnotes_holder”, kde předefinujete defaultní styly. Navíc je nutné zakázat zobrazení výchozích stylů:

Upravení zobrazených poznámek

Snadno můžete upravit, které poznámky se budou zobrazovat a které ne, případně upravit pořadí poznámek:

Vytvoření vlastní poznámky

Poslední vlastnost, kterou Rails Footnotes umožňuje je nadefinovat si vlastní poznámku, kterou je možné do lišty přidat. Postup je snadný:

 • vytvoříme si novou třídu, například: Footnotes::Notes::YourExampleNote
 • implementujeme nezbytné metody (uvedeny v abstract_note.rb v lib/notes)
 • přidání poznámky do pluginu v poli Footnotes::Filter.notes.

Závěrem

Použití Rails Footnotes je velmi jednoduché, jeho sprovoznění v projektu je otázkou několika sekund, a práci občas určitě dokáže ulehčit.

Odkaz na web: https://git…ls-footnotes

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836