© 2013 All rights reserved.
0

Seriál Ruby on Rails 5: Počítání s Ruby

Řešení základních matematických operací v Ruby.

Základy počítání

Stejně jako jiné programovací jazyky, umožňuje Ruby řešit základní matematické operace. Interpret jazyka disponuje základními operátory, které můžeme v kódu používat:

U dělení se na chvíli pozastavíme. Vyzkoušejte si následující příklad:

Tento příklad nevypíše výsledek, který byste zřejmě čekali, ale vypíše výsledek v podobě celého čísla. Zde je vidět, jak Ruby pracuje s datovými typy (k podrobnému vysvětlení datových typů se dostaneme později). Pokud pracujeme s celými čísly, Ruby se nám opět snaží tento datový typ vracet, abychom dosáhli přesnějšího výsledku v podobě desetinného čísla, budeme muset tento datový typ použít v dělení:

V tomto případě dostaneme výsledek v podobě desetinného čísla, přesně tak, jak potřebujeme. Ruby rozhodne, že dělíme celé číslo desetinným a vrátí nám výsledek v podobě čísla 3.33333333333333.
V případě celočíselného, ale i desetinného dělení máme ještě jednu možnost získání zbytku po dělení, použitím operátoru procenta „%“, který na rozdíl od podílu vrací pouze zbytek po tomto dělení:

Pro početní operace můžeme využít proměnné a spolu s nimi vytvořit jednoduchý program na výpočet obvodu kruhu:

V proměnné obvod bude nyní uložen výsledek obvodu kruhu o poloměru 5 početních jednotek.

Zkrácené počítání s Ruby

Prozatím jsme si ukázali pouze několik základních operátorů +, -, /, *, %. V Ruby jich existuje mnohem více.

Tyto další operátory se vztahují pouze ke změně stávající proměnné, u které hodnotu chceme upravit, a ne vytvořit zcela novou.

Všechny tyto operátory pracují tak, že vezmou hodnotu stávající proměnné a k té počítají hodnotu výrazu za operátorem.

Operátory jsou:

  • „+=“ – přičtení hodnoty k proměnné
  • „-=“ – odečtení hodnoty od proměnné
  • „*=“ – násobení proměnné hodnotou
  • “/=“ – dělení proměnné hodnotou
  • „%=“ – do proměnné uloží zbytek po dělení proměnné a hodnoty
  • „**=“ – umocní proměnnou hodnotou

Pro lepší pochopení se můžete podívat na ukázku:

Operátorů, které můžeme použít, existuje více, ale prozatím nejsou důležité.

Počítání bez čísel

K počítání vždy patří čísla, ovšem v programování to není až tak pravda, a počítat můžeme i například s řetězci, nebo jinými strukturami.

Samozřejmě je toto počítání velmi omezené, a ve své podstatě se nejedná ani o počítání, jako spíše o vyhodnocování výrazů.

K dispozici máme pouze operátory pro sčítání a násobení:

Obě tyto operace budou vyhodnoceny a korektně provedeny. Výsledky operací určitě tušíte.

Závěrem

V příští části se podíváme na datové typy, vysvětlíme si co to datové typy jsou a ukážeme jak s nimi Ruby pracuje.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836