© 2013 All rights reserved.
0
PHP: Náhled fotogalerie

Jednoduchý skript pro vytvoření obrázku obsahujícího náhledy více obrázků. Read More

4
PHP: Buffer preload (output buffering)

Občas nastane situace, kdy potřebujeme v PHP udělat například několik složitějších výpočtů, které budou trvat více serverového času, ale budeme chtít postupně uživateli vypisovat hotové informace a ne čekat až na dokončení skriptu. Můžeme si pomoci bufferem v PHP. Read More

3
PHP: Výchozí hodnota formulářů

O tom jak správně doplňovat již odeslané hodnoty z formulářových polí jako jejich value hodnoty. Read More

13
PHP MySQL: Vyhledávání

Pro vyhledávání v MySQL databází existuje několik možností. Některé z nich jsou přímo implementovány v databází, jiné lze provádět pomocí správných operátorů v dotazech. Read More

4
Traverzování kolem stromu #4 (operace nad stromem)

Traverzování kolem stromu je jeden ze způsobů, jak ukládat stromovou strukturu dat v relační databázi. V tomto čtvrtém díle si ukážeme základní operace nad stromem. Read More

0
Seřazení pole v PHP

Řazení pole je velice jednoduchá věc, protože nám PHP nabízí spoustu sort funkcí. Problém nastává až v případě, kdy chceme seřadit pole určitým způsobem, pro který ani jedna z funkcí nevyhovuje. Read More

2
Traverzování kolem stromu #2

Traverzování kolem stromu je jeden ze způsobů, jak ukládat stromovou strukturu dat v relační databázi. V tomto článku si ukážeme jak lze z vytvořeného stromu mazat uzly a jak můžeme jednotlivé uzly mezi sebou přesouvat. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836