© 2013 All rights reserved.
0

PHP: Náhled fotogalerie

Jednoduchý skript pro vytvoření obrázku obsahujícího náhledy více obrázků.

Velice jednoduchý skript pro vytvoření náhledů například fotogalerie, který pomocí GD knihovny poskládá náhledy z několika obrázku do jednoho velkého obrázku.


image prew

Skript umožňuje zadat libovolný počet obrázku, včetně popisů, které postupně kopíruje a vytváří náhledy o určité velikosti.

Konstruktor třídy má tři nepovinné parametry:

  • výška v pixelech
  • šířka v pixelech
  • barva pozadí

Po vytvoření nové instance je pro naplnění obrázky volána metoda “add”, která může mít celkem tři parametry. První dva jsou povinné, třetí je nepovinný:

  • cesta a název k fotografii
  • titulek u fotografie
  • barva rámečku fotografie

Veškeré barvy jsou zadávány ve formátu kódu barvy: #ffffff. Skript si je převede automaticky na RGB a alokuje.

Pro vykreslení obrázku je volána metoda paint();

Velikost miniatur je dána staticky, hodnou proměnné max_size, která je public, čili ji lze měnit. Tato hodnota je v pixelech a udává největší rozměr obrázku, ať už je to výška nebo šířka.

Ve skriptu existuje ještě jedna public proměnná, ke které je přístup. Je to proměnná color a určuje barvu titulku u fotografíí. Defaultně je nastavena na černou barvu.

Při použití velkého množství obrázků nebo obrázků ve velkém rozlišení může být vytvoření náhledů velmi pomalé.

Při generování jsou náhledy v obrázku rozmístěny náhodně, čili při každém novém generování jinak. Pořadí obrázků zůstává stále stejné, a to takové, v jakém byly přidány.

Ukázka vygenerování obrázku:


image prew2

Zdrojový kód třídy:

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836