© 2013 All rights reserved.
2
Hodnota proměnné v metodě

Občas narazíte na situaci, kdy potřebujete získat z metody hodnotu proměnné, kterou ale nemůžete vrátit pomocí return, například kvůli dalšímu zpracování kódu. Read More

12
Traverzování kolem stromu #1

Traverzování kolem stromu je jeden ze způsobů, jak ukládat stromovou strukturu dat v relační databázi. Způsobů, jak ukládat stromová data je samozřejmě spousta, ovšem ne všechny jsou dostatečně efektivní. Můžeme například používat různé rekurzivní způsoby, jež jsou většinou při větší velikosti stromu velice pomalé neboť pro získání celého stromu bude zapotřebí minimálně tolik SQL dotazů, kolik je úrovní rozvětvení. Další možností je použít zásobník, který je sice rychlejší než rekurze, ale i tak při větší velikosti stromu budeme na databázi chrlit spousty SQL dotazů. Read More

9
PHP: slovní vyjádření data

Pro PHP lze vymyslet více způsobů jak jednoduše zobrazit české názvy měsíců nebo dnů v operaci s datumy. Každý ze způsobů má určitě své výhody i nevýhody. Read More

3
PHP&MySQL: prohození sloupců v tabulce

Občas nastane situace, kdy potřebujeme použít funkci v databázi, kterou databáze standardně neumožňuje. Příkladem toho může být například prohození dvou sloupců v tabulce. Read More

0
Modified Preorder Tree Traversal Algoritmus #1

Modified Preorder Tree Traversal is one of the methods, how to save tree structure of dates in relational databases. Methods, how to save tree structure is of course plenty, but not all are so efficient. We can use for example various recursive methods, which are mostly in the bigger size of trees very slow because of for gaining of the whole tree will be needed minimally as many SQL queries as many levels of branches is. Next chance is use container, which is faster then recursion, but also in the bigger size of tree we will rain down many SQL queries on database. Read More

0
Modified Preorder Tree Traversal Algoritm #2

Modified preorder tree traversal is one of the meanings, how to save tree structure in relational database. We will show in this article, how we can erase or move embranchments from created tree. Read More

0
Modified Preorder Tree Traversal Algorithm #3

Modified preorder tree traversal is one of the meanings, how to save tree structure in relational database. In this third part we will finish moving of bundles and more we will create very simple method to renumber of embranchments. Read More

1
PHP Sepia Image

Obrázek v odstínech sépie je vcelku podobný černobílému obrázku, jenom s tím rozdílem, že jeho odstíny nevycházejí z odstínů šedé, ale hnědé barvy. Napsat jednoduchý skript na vytvoření takového obrázku v PHP je vcelku jednoduché. Read More

3
Jednoduchá kontrola proměnných

Formuláře jsou prakticky nejjednodušším způsobem jak lze získat data od uživatele. S touto jednoduchostí jde ruku v ruce nebezpečí těchto dat. Uživatelům nemůžeme nikdy věřit a proto je nutné všechny tyto vstupy zabezpečit a data ověřovat. Nestačí například napsat, že v daném formulářovém inputu musí být zadán platný email, protože se vždy najde někdo, kdo se pokusí zadat libovolný řetězec, a nejen to. Špatně ošetřený vstup může vést k chybám jako SQL injection nebo XSS. Takový formulář je součástí téměř každého webu a pokud vás už přestalo bavit u každého takového formuláře neustále dokola provádět kontroly, můžete si vytvořit několik jednoduchých funkcí, které se o kontrolu budou starat. Ovšem nemusí se jednat pouze o formuláře, ale také bezpochyby o kontrolu proměnných ve skriptu. V tomto příkladu si vytvoříme třídu, v níž bude mít každá metoda na starosti kontrolu jiné hodnoty. Read More

1
PHP&GD: vodotisk

Pokud chcete ochránit své publikované fotografie na internetu, můžete k tomu využít vodotisk, kterým si fotografii poznamenáte a částečně tak můžete zabránit neoprávněnému šíření. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836