© 2013 All rights reserved.
1

PHP Sepia Image

Obrázek v odstínech sépie je vcelku podobný černobílému obrázku, jenom s tím rozdílem, že jeho odstíny nevycházejí z odstínů šedé, ale hnědé barvy. Napsat jednoduchý skript na vytvoření takového obrázku v PHP je vcelku jednoduché.

Nejprve je nutno zavést trochu teorie, jak se barvy sépie počítají. Tón barev sépie vychází z RGB složek barev, které upravuje dle vzorce:

Dle těchto rovnic můžeme následně počítat nové barvy a v paletě barev v obraze je nahrazovat:

Ostatní operace s obrázkem jsou již triviální záležitostí. Celý skript může vypadat zjednodušeně takto:

Volání funkce provedeme například:

Výsledný obrázek může vypadat takto:sepia image

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836