© 2013 All rights reserved.
2

HTML & JavaScript: roztahovací Select [IE bug]

Internet Explorer neumí roztahovat nabídku HTML selectu, pokud má nastavenou hodnotu width menší než je nejdelší řetězec v optionu a neumožňuje tak zobrazit celou nabídku.

Pro pochopení si vyzkoušejte tento jednoduchý příklad selectu v Internet Exploreru:

Select má nastavenou hodnotu

Bohužel hodnoty v optionech jsou delší než je velikost selectu samotného a Internet Explorer neumožňuje při rolování zobrazit celé řetězce tak jak je tomu v jiných prohlížečích.

Pro řešení tohoto problému mě napadly dva způsoby:

AD 1: JavaScript a roztažení selectu

První způsob, který jsem se snažil praktikovat, a který téměř plní svou úlohu je velmi primitivní a spočívá v roztažení (zvětšení hodnoty width) celého selectu po kliknutí a zpětného navrácení hodnot pro OnBlur.

Funkčnost si můžete vyzkoušet zde:

Tento způsob je použitelný, pouze se budete potýkat s problémem, který nastává opět v Internet Exploreru, který po kliknutí na select sice element roztáhne, ale bohužel nezobrazí nabídku. Je tedy nutné klikat dvakrát (nehledě na roztahování stránky při roztahování elementu).

I když to nevypadá jako velký problém, opak je pravdou. V praxi jsem si ověřil, že většina uživatelů po kliknutí na select a nezobrazení nabídky další pokus o kliknutí neučiní.

AD 2 – jQuery extensible select

Druhá možnost, kterou vám nabídnu, je opět za použití JavaScriptu, ovšem v tomto případě nebudeme element roztahovat, ale vytvoříme vlastní nabídku, která bude roztažená dle potřeb.

Do těla stránky si přidáme vlastní div, ve kterém budeme nabídku zobrazovat:

Div má ID SelectBox, přes které k němu budeme přistupovat a které můžeme stylovat.

Nyní stačí ošetřit událost pro kliknutí na select:

Vlastnost blur() zavře nabídku prohlížeče po kliknutí na select, tak aby nebyla zobrazena a my jsme si mohli vytvořit vlastní.

Do vytvořeného divu si načteme všechny hodnoty z jednotlivých optionů:

Nakonec divu #SelectBox nastavíme souřadnice zobrazení například těsně pod náš select:

Popřípadě můžeme nastavit souřadnice přímo pod kurzor myši:

Nabídku si můžeme doplnit o obarvení jednotlivých položek při přejetí myší: //.SelSub mouseover event

a nakonec ošetříme kliknutí na položku a její nastavení jako selected v selectu:

Kompletní příklad vypadá následovněSelectBox

(kliknutím na obrázek přejdete k ukázce)

Závěrem

Způsobů jak dosáhnout správného zobrazení selectu ve všech prohlížečích (hlavně tedy v Internet Exploreru) bude určitě více. Pokud vás nějaký napadne můžete jej zmínit v komentářích.

Comments are closed for this page

Díky, přesně tohle jsem nedávno řešil. Hned to jdu vyzkoušet.

Výborná práce 🙂

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836