© 2013 All rights reserved.
1

wxWidgets: Zjištění desetinné čárky/tečky

Pokud programujete v knihovně wxWidgets a potřebujete do vašeho programu umožnit uživateli vložit desetinnou čárku (tečku), můžete její nastavení v systému jednoduše zjistit.

Tento problém se týká hlavně multiplatformních aplikací, kde nemusí být v systému stejné nastavení pro hodnotu desetinné čárky (tečky) v desetinných číslech. Systém může pro toto oddělení používat jiný znak, než ten, který do svého programu explicitně definujete.

Zjištění nastavení hodnoty v systému provedete velmi jednoduše, a to pomocí Inicializace lokace a jejím následovaným zjištěním pomocí GetInfo.

 

Nastavení lokace:

 

Zjištění hodnoty desetinného oddělovače:

 

Jedná se sice, na první pohled, o zbytečnou záležitost, ale pro správný běh programu je to důležité.

Comments are closed for this page

I was searching Google about this file format, and I found your blog. Thanks for the valuable information.

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836