© 2013 All rights reserved.
5
Java: jednoduchý prohlížeč obrázků #2

V minulém díle jsme si vytvořili první část prohlížeče, která umožňuje výběr adresáře a spuštění presentace. V tomto díle navážeme na to co je již hotové a zaměříme se na zobrazování obrázků. Read More

0
Java: jednoduchý prohlížeč obrázků #1

Ve dvou dílech si vytvoříme jednoduchý prohlížeč obrázků, který bude umožňovat načíst obrázky z určitého adresáře a vykreslit je nebo spustit jejich presentaci. Read More

0
Java a základy GUI #5 – InternalFrame

Program, který nemá grafické rozhraní, nikdy nemůže konkurovat programu s grafickým rozhraním. V tomto již 5. článku na téma GUI si řekneme něco o InternalFrame. Read More

4
Java Port Scanner

Při scanování portů zjišťujeme, které služby jsou na síťové kartě, připojené na určité adrese, aktivní. Pro samotné scanování existuje několik způsobů. V tomto článku si vytvoříme jednoduchý scanner založený na metodě Connect. Read More

11
Java a základy GUI

Tento článek by se měl věnovat základům GUI neboli Graphical user interface. Většina programátorů, kteří začínají s programovacím jazykem Java nejsou schopni vytvořit pro své programy grafické rozhraní, a přitom je právě tohle v Javě tak jednoduché. Read More

4
Java a základy GUI #3

V minulém článku jsme si trochu rozšířili vědomosti o základních grafických ovládacích prvcích a nakonec jsme začali základy obsluhy událostí. V tomto navazujícím článku se zaměříme trochu podrobněji na události a ukážeme si jak můžeme volat více tlačítky různé metody a třídy. Read More

7
Java a základy GUI #2

V předchozí části jsme si ukázali základy vytváření GUI v Javě. Vysvětlili jsme si základní pojmy, seznámili jsme se se základními třídami, které budeme implementovat a používat a seznámili jsme se s Layout Managery. Navíc jsme si vytvořili dva základní jednoduché grafické interface, na kterých jsme si ukázali základní použití.
V tomto následujícím díle se zaměříme na rozšíření znalostí ohledně ovládacích prvků, ukážeme si kromě tlačítka JButtonu navíc ještě další grafické prvky a začneme se základy obsluhy událostí. Read More

6
Java a základy GUI #4

V několika minulých dílech jsme si nastínily základy vytváření grafického rozhraní k naším aplikacím v Javě. V tomto, v řadě již čtvrtém dílem se podíváme na problematiku Menu. Read More

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836