© 2013 All rights reserved.
0

Mergování kódu: problémy s konci řádků

Při vývoji se nám často stává, že někteří lidi z teamu mají problém s mergováním souborů. I když mají soubory shodné, jsou vyhodnoceny jako neshodné.

Na vině jsou špatně nastavené konce řádků v souborech, problém vzniká na Windows, a špatným nastavením komitovacího software. I u shodných souborů potom například Winmerge vypíše soubor jako neshodný:

 merge

 

Pokud si oba soubory otevřete, zjistíte, že jsou v každém z nich jinak ukončené řádky:

 merge

 

Pokud používáte například Git ve Windows, je dobré nastavit zpracovaní konců řádků, aby nedocházelo ke kolizím při mergovaní souborů:

Případně je možné toto nastavit v prostředí každého klienta (napriklad TortoiseGit):

 merge

 

Pokud byste chtěli toto chování vypnout pouze v mergovacím softwaru, tak téměř každý toto umožňuje:

 merge

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836