© 2013 All rights reserved.
0

Vlastní nastylování mapy v Google Maps

Už vícekrát jste možná řešili problém, zda by šlo jednoduše přestylovat google mapu tak, aby zapadla designem do vaší aplikace nebo do vašeho webu.

Mapu lze stylovat pomocí metody setOptions a nastavení hodnot (code.google.com/…MapOptions), což je uspokojivé, ovšem problém je správně a jednoduše nastavit všechny elementy a prvky tak jak potřebujeme.

Naštěstí existuje online nástroj na vytvoření možných kombinací nastylování mapy, který můžete jednoduše použít. Najdete jej na adrese: http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html.google map

Můžete si jednoduše “vyskládat” všechny vlastnosti a styly, které chcete ovlivnit a ve výsledku si jednoduše vygenerovat JSON nebo statiskou mapu, kterou použijete pro váš web.
V případě že generujete JSON, pouze předáte takto vygenerovanou strukturu do inicializace mapy, například:

Styly se nám projeví ihned po načtení mapy. Můžete tak snadno přestylovat celou svou mapu během několika minut.google map

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836