© 2013 All rights reserved.
0

iPhone developer: Zjištění polohy a rychlosti v iPhone

Pro práci s lokací použijeme CoreLocation framework, který si přidáme do projektu

(screen ukazuje přidání v XCode 4, ve starší verzi XCode se do nabídky dostanete pokud kliknete pravým tlačítkem na Frameworks v projektu a vyberete z kontextového menu položku Add):

V případě že máte CoreLocation.framework v projektu přidán, objeví se vám v levé nabídce a můžete jej začít využívat.

Před používáním si jej musíme naincludovat:

Nyní si upravíme interface třídy, ve které jej budeme používat:

Rovnou jsme si vytvořili interface pro proměnnou typu CLLocationManager, kterou budeme potřebovat. Pro ukázku si dopíšeme vytvoření instance LocationManageru přímo do funkce viewDidLoad, kde se bude volat hned po startu daného view (předpokládá se projektu se šablonou Window-Based-Application):

Nyní stačí přetížit funkci LocationManager, kterou třída LocationManager obsahuje a dopsat si do ní vlastní ošetření včetně zjištění polohy:

V našem případě se jedná pouze o výstup do konzoly systému, což pro ukázku stačí. Výstup bude vypadat například:

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836