© 2013 All rights reserved.
1

iPhone – tisk z iPhone

Z aplikace napsané pro iPhone nebo jiné podobné zařízení lze snadno tisknout dokumenty na lokálních tiskárnách.

Vytvoření tiskového dialogu

Pro vytvoření dialogu pro tisk použijeme komponentu UIPrintInteractionController, kterou můžeme standartně navázat na událost například kliknutí na tlačítko.
UIPrintInteractionController si sám vytváří interface pro tisk, včetně tiskového dialogu.

Můžeme si tedy vytvořit akci:

Po vytvoření controlleru bychom měli provést kontrolu, zda systém samotný k němu má přístup, můžeme provést standartně:

Tím zjistíme, zda je možné UIPrintInteractionController použít a pokud ne, můžeme případ ošetřit.

V případě že je vše vpořádku, vytvoříme tiskový handler:

který je obsahem funkce pro vyovolanou událost.

Pro nastavení tisku máme k dispozici UIPrintInfo, ve kterém můžeme nastavovat vlastnosti tisku, uspořádání tisku, atp.

Můžeme jej nastavit pomocí [controller setPrintInfo:<#(UIPrintInfo *)#>], takže v našem kódu například:

Vlastností které můžeme nastavovat je spousta, stačí mrknout do dokumentace.

PrintFormater

Pro samotný tisk si vytvoříme PrintFormater, který bude vytvářet strukturu, kterou tiskneme. V tomto případě si můžeme například vytvořit HTML kód, který se bude posílat na tiskárnu, aby bylo vidět možnosti tisku:

Do formateru předáváme text, který se bude zpracovávat, a který se bude zobrazovat na výstupu. V tomto případě pro testovací účely jsem vytvořil funkci, která text vrací:

Funkce vrací 400 řádků textu, která se bude tisknout.
Do našeho controlleru jej předáme pomocí:

Printing handler

Celý handler pro tisk může tedy vypadat následovně, podle našeho vytvořeného příkladu:

Spuštění iPhone printer simulator

Abychom mohli správně testovat tisk, budeme potřebovat tisk simulovat v prostředí, ve kterém vyvýjíme. Stejně tak budeme potřebovat vyzkoušet jak tisk vypadá a zda probíhá správně.
Pro tyto účely si spustíme aplikaci Printer Simulator, kterou najdeme v:

Po spuštění se nám zobrazí dialogové okno:


dialog window

Tisk z iPhone

Samotný tisk a jeho dialogová okna potom budou vypadat následovně:


img

Tiskový dialog, který se otevře po kliknutí na tisk


img

Výběr tiskáren, které jsou lokálně k dispozici.


img

Výběr stránek, které budou pro tisk použity.img

Vytištěný dokument a dialog pro tisknutí. Z dialogu je možné se vrátit zpět.

Comments are closed for this page

Docela složité, neexistuje nějaká aplikace která tohle umí?

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836