© 2013 All rights reserved.
0

iPhone – NSUserDefaults – uživatelské proměnné

Data, která chceme vrámci aplikace zachovat, si můžeme uložit do NSUserDefaults. Data tady zůstanou i po ukončeni aplikace a při jejím opětovném spuštění k nim můžeme kdykoli znova přistupovat.

Pro práci s NSUserDefaults si vytvoříme novou instanci:

Uložení dat

S takto vytvořeným objektem můžeme pracovat. NSUserDefaults se obecně stará o data, takže začneme tím, že do objektu data uložíme:

Data ukládáme pod námi zvoleným klíčem, který je k datům přiřazen a přes který k datům můžeme opět přistupovat.

Do NSUserDefaults můžeme uložit prakticky jakoukoli strukturu dat:


iphone

Načtení dat

Obdobně jako ukládání dat, můžeme data načítat:

Načtená data mají stejný datový typ jako uložená data, takže k nim můžeme přistupovat jako bychom pracovali s danou proměnnou.

Můžeme si ukázat ještě na jednom příkladu:

Další operace nad NSUserDefaults

Samozřejmě krom ukládání a načítání nabízí NSUserDefaults další operace, jako je mazání atp. Pro základní práci vám bude stačit uvedený příklad:

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836