© 2013 All rights reserved.
0

Vyvoj aplikaci pro iPhone: Struktura projektu

Správný výběr šablony projektu, vysvětlení adresářové struktury nově založeného projektu.

aneb co vědět při vytvoření nového projektu v XCode.

Výběr aplikace

Při vývoji aplikací pro iOS máme na výběr z několika možností typu aplikace, z nichž každá má svůj význam a své určení:iphone app

 • Navigation-based Application – aplikace mají klasické „drill-down“ rozhraní. Jedná se o výchozí šablonu, která obsahuje ovladač pro zobrazení seznamu.
 • OpenGL ES Application – hry, nebo aplikace, které používají 3D objekty (OpenGL ES) namísto klasické šablony. Umí vykreslovat scény a pracovat s časovačem, což vede k vytvoření animací.
 • Tab Bar Application – aplikace, které obsahujjí ve spodní liště bar, který umožňuje přepínat zobrazení okna. Aplikace se tak může jednoduše vrstvit.
 • Utility Application – aplikace, která obsahuje jednoduché rozhraní, které je závislé na konfiguraci aplikace
 • View- and Window-based Applications – kombinuje prvky a vlastnosti všech předešlích možností.

Výběr typu aplikace by měl být stěžejní, i když není důležitý. Pokud nevíte, co všechno bude aplikace obsahovat, můžete vždy použít View- and Window-based Applications, což ovšem většinou vede k tomu, že je aplikace zbytečně velká a obsahuje spoustu nepotřebných souborů.

Nový projekt – struktura

Po založení nového projektu (budeme uvažovat Window-based Applications, přičemž soubory v ostatních projektech mají stejný význam) vám bude automaticky vygenerována jeho základní struktura, která přimo obsahuje několik vygenerovaných souborů, které můžete rovnou využít. Každý soubor v projektu má svůj význam, podiváme se na ty nejdůležitější:iphone app

 • Adresář „Frameworks“ obsahuje věci, které poskytuje společnost Apple. Jedná se o soubor funkcí, které můžete ve svém projektu využívat a které vám usnadní vývoj aplikace. Obsahuje soubory knihovných (podle typu aplikace se může lišit) funkcí UIKit.framework, Foundation.framework a CoreGraphics.framework.
 • Adresář „Product“ obsahuje jeden sobuor pojmenovaný podle názvu aplikace. Tento sobuor se bude instalovat na iPhone, prozatím vás nemusí zajímat.
 • Adresář „Classes“ obsahuje vlasní kód aplikace. V adresáři se nacházejí dva hlavičkové .h a dva .m soubory. Soubory s postfixem AppDelegate slouží pro definice základních proměnných, které budeme ve své aplikaci využívat. Soubory s postifxem ViewController obsahují základní vytvořené rozhraní naší aplikace. Toto rozhraní je velmi jednoduché a je generováno automaticky.
 • Info.plist – sobuor obsahuje některé meta informace o našem projektu. Při jeho zobrazejní se můžeme podívat na nastavení některých proměnných.
 • Main.m – tento soubor obsahuje hlavní funkci pro spuštění aplikace. Aplikace bude spuštěna a nainstalována, nebo simulována. Tento soubor by jste něměli mít potřebu upravovat.
 • MainWindow.xib – vizuální informace o našem programu. Soubor můžeme jednoduše upravovat pomocí „Interface Builderu“. Obsahuje XML kód, který definuje interface programu.

  Po vygenerování základní struktury můžete program spustit, zkompilovat a nainstalovat na iPhone nebo simulovat. Bude normálně fungovat.

  Závěrem

  Příště se podíváme na Interface Builder, který slouží k vytváření interface programu.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836