© 2013 All rights reserved.
0

Stěhování do nového města

Ano, jsem stále naživu, a konečně zabydlený v novém městě.

Jelikož mi několik z vás psalo otázky, co se mnou je, tak po několika týdnech píši, tentokrát z nového města, kam jsem se začátkem února stěhoval. Mým novým domovem se stalo město Brno, kam jsem se odstěhoval hlavně kvůli práci.

Je to určitě změna, oproti Zlínu, kde jsem prožil několik let, převážně studentského života, ale změna je život, a já jsem za tuto změnu rád.

V Brně bydlím teprve několik týdnů, ale za tu dobu jsem se musel již dvakrát stěhovat. Poprvé na ulici Pekařskou, kde jsem bydlel asi dva týdny, ale bohužel bez internetu, což nebylo moc příjemné.

Nakonec jsem skončil na Vinohradech, odkud mám sice komplikovanější dojíždění do práce (cca 12 minut včetně přesedání), ale i tak jsem spokojený a konečně mi snad nic nechybí.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836