© 2013 All rights reserved.
0

WxWidgets

WxWidgets, dříve wxWindows, je free open-source multiplatformní knihovna pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní.

Knihovna wxWidgets je zajímavá a vcelku jednoduchá(po stránce aplikace a využívání) knihovna nabízející vytváření grafického uživatelského rozhraní k vašim programům.

wxWidgets logo

Knihovna je multiplatformní a je možné ji použít na operačních systémech Microsoft Windows, Linux nebo Mac OS. Na všech těchto platformách je její chování velmi podobné a pomocí knihovny je možné psát jednoduše multiplatformní aplikace.

Knihovna wxWidgets je použita pro C++, kromě tohoto existuje podpora řady dalších programovacích jazyků, jako například:

  • Python (alternativa wxPython)
  • Perl (alternativa wxPerl)
  • Ruby (alternativa wxRuby)
  • Java (alternativa wx4j)

WxWidgets není pouze toolkit, ale nabízí řadu dalších užitečných funkcí, které při programování aplikací využijete a které velmi usnadňují práci. Pomocí knihovny můžete přistupovat k souborům nebo databázi, můžete využívat více vláken aplikace, komunikovat mezi procesy a podobně.

Velkou výhodou wxWidgets je podpora nativního vzhledu vytvořeného apliakce, které přebírá ze systému. Ze systému nepřebírá pouze vzhled, ale částečně i chování aplikace. Ve výsledku vzniká aplikace, která je pro uživatele přijatelnější.

Licence

Další výhodou této knihovny je právě její licence. Jedná se L-GPL s dovětkem. Ve výsledku to znamená, že knihovnu můžete použít pro tvorbu jak komerčního tak free software bez jakéhokoli omezení.

Programy využívající wxWidgets

Programů, které tuto knihovnu používají je za roky, kdy knihovna existuje, spousty. Mezi ty neznámější patří například:

Závěrem

Knihovna wxWidgets je velmi zajímavý nástroj pro tvorbu nejen GUI aplikací. Jeho velkou výhodou je využití na různých platformách s různými programovacími jazyky.

Oficiální stránky: http://wxwidgets.org/

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836