© 2013 All rights reserved.
0

WxFormBuilder

WxFormBuilder je výborný framework, který umožňuje vytvářet multiplatformní GUI pomocí knihovny wxWidgets pro C++.

WxFormBuilder není pouze framework, ale tvoří celou aplikaci, která umožňuje vytvářet, stejně jako jiné vizuální nástroje, grafické rozhraní konkrétně ke knihovně wxWidgets.


wxformbuilder

Jedná se aplikaci, která dokáže, na základě navrženého rozhraní, vygenerovat odpovídající kód, který může být ve formátech C++ nebo XRC (XML dokument) souborů.

WxFormBuilder se zřejmě nemůže rovnat všem placeným vývojovým nástrojům, ale i tak nabízí řadu užitečných funkcí.

Celá koncepce wxFormBuilderu je multiplatformní, je tedy možné jej využívat na operačních systémech Microsoft Windows, OS Linux nebo Mac OS.

Uživatelské rozhraní je pojato klasicky a po několika pokusech je ovládání velmi intuitivní a jednoduché.

Okno se rozděluje na horní část, obsahující menu a základní nástroje po úpravu již vložených komponent včetně všech podporovaných komponent, dělených do několika kategorií.

V levé části je potom vidět uspořádání již vložených komponent, které jsou zobrazeny uprostřed aplikace. V pravé části je možnost nastavit detailní vlastnosti každé komponenty, od jejího ID, barvy, velikosti, až po události pomocí metody Connect(), vázané na danou komponentu.

Všechny nastavení každé komponenty se okamžitě projevují v generovaném kódu, který je možné zobrazit pouze pro čtení (.cpp, .h nebo .xrc soubor).

Podporované komponenty jsou:

Common


wxformbuilder

 • wxButton
 • wxBitmapButton
 • wxStaticText
 • wxTextCtrl
 • wxStaticBitmap
 • wxComboBox
 • wxChoice
 • wxListBox
 • wxListCtrl
 • wxCheckBox
 • wxRadioBox
 • wxRadioButton
 • wxStaticLine
 • wxSlider
 • wxGauge

Additional


wxformbuilder

 • wxTreeCtrl
 • wxHtmlWindow
 • wxRichTextCtrl
 • wxCheckListBox
 • wxGrid
 • wxToggleButton
 • wxColourPickerCtrl
 • wxFontPickerCtrl
 • wxFilePickerCtrl
 • wxDirPickerCtrl
 • wxDatePickerCtrl
 • wxCalendarCtrl
 • wxScrollBar
 • wxSpinCtrl
 • wxSpinButton
 • wxHyperlinkCtrl
 • wxGenericDirCtr

Containers

 • wxSplitterWindow
 • wxScrolledWindow
 • wxNotebook
 • wxAuiNotebook
 • wxListBook
 • wxChoiceBook

Menu/Toolbar

 • wxStatusBar
 • wxMenuBar
 • wxMenu
 • wxMenuItem
 • Sub Menus
 • Menu Separators
 • wxToolBar
 • ToolBar Tools
 • ToolBar Separators

Layout

 • wxBoxSizer
 • wxStaticBoxSizer
 • wxGridSizer
 • wxFlexGridSizer
 • wxGridBagSizer
 • wxStdDialogButtonSizer
 • spacer

Forms

 • wxFrame
 • wxPanel
 • wxDialog
 • wxPlotCtrl
 • wxPropertyGrid
 • wxPropertyGridManager
 • wxFlatNotebook
 • wxScintilla
 • awxLed
 • wxTreeListCtrl
 • wxLedBarGraph

Závěrem

WxFormBuilder je zajímavý free nástroj pro knihovnu wxWidgets, pomocí něž je možné snadno a rychle generovat a upravovat stávající GUI celé aplikace.

Velkým plus je přímá podpora z Code::Blocks (pokud by to nebylo jasné, můžu popsat, jak spolupracuje wxFormBuilder a Code::Blocks).

Pokud vás wxFormBuilder zaujal, můžete navštívit web wxformbuilder.org.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836