© 2013 All rights reserved.
0

V čem programovat? & V čem programuji!

Ať už programujete v jakémkoli jazyce, je nutné zvolit správné vývojové prostředí, ve kterém budete svou činnost provádět a samotný kód psát.

Vývojové prostředí nebo editor, ve kterém programátor píše svůj kód, by měl být volen tak, aby jej nezatěžovalo, ale naopak, mu pomáhalo při práci a tím zvyšovalo jeho efektivitu.

Správně si vybrat nemusí být jednoduché, protože v dnešní době je pro každý programovací jazyk napsána spousta editorů a celých vývojových prostředí, které si může zvolit.

Článek byl publikován na Živě.cz, pokračujte tímto odkazem

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836