© 2013 All rights reserved.
8

Prodej IT knih

Dneska jsem protřídil knihovnu a zjistil jsem, že mám spoustu knih, které už v dnešní době nepotřebuji. Proto je nabízím k prodeji.

Edit
Pokud je někdo z blízkého okolí, jsem ochotný mu některé starší knihy klidně darovat zdarma. Všechny tyhle knihy už mám přečtené a leží mi doma zbytečně, takže budu rád, když někomu přinesou užitek.

U žádné knihy není uvedena cena, protože nemám ani představu o jejich cenách a záleží na nabídce.

Pokud by byl zájem, pište prosím do komentářů. Ideální by bylo, kdyby o knihy měl zájem někdo z jižní moravy, a pro knihy si mohl přijet osobně, protože se mi moc nechce knihy zasílat na dobírku, díky za pochopení. Stejně tak by jsem upřednostnil někoho, kdo by měl zájem o více knih.

Všechny knihy jsou v naprostém pořádku, ale samozřejmě jsou na nich vidět známky používání.

Podrobný průvodce JSP (JavaServer Pages)

Barry Burd
http://www.shopnet.cz/knihy-media-2/podrobny-pruvodce-jsp-cd-barry-burd-3/

book
Každá kapitola na svém začátku obsahuje stručný popis toho, co od ní můžeme očekávat a jakýsi seznam podkapitol. Na jejím konci najdeme shrnutí nejdůležitějších poznatků, které jsme si v kapitole osvojili. Celkově, co se týče přehlednosti, je tato kniha na velmi vysoké úrovni, což nebývá úplně vždy pravidlem.
Záběr čtenářů, kterým je tato publikace určena, je široký. Od programátorů začátečníků až po odborníky. Kniha vysvětluje vše do detailu. Některé pasáže odborník určitě přejde s úsměvem na tváři, ovšem začátečník si osvojí základní znalosti, bez kterých by se později jen težko knihou prokousával. Jako příklad uvedu téma z úvodu první kapitoly, kde se autor věnuje výkladu o pojmech klient, server, web a podobně. Naprosté většině z nás toto připadá jako příliš triviální, ale tímto přístupem kniha poskytuje šanci i úplným začátečníkům.
V knize jsou použity v některých případech přiléhavé analogie, které výrazným způsobem ulehčují pochopitelnost některých hůře stravitelných témat. Obrázky a vhodnost použitého zdrojového kódu je na běžné úrovni kvalit.

Programujeme .NET aplikace

Dalibor Kačmář
http://www2.vltava.cz/store/GoodsDetail.asp?sCGoodsID=SE00084637

book
Kniha Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET podává důkladné seznámení s architekturou .NET a tím, co z nového prostředí vyplývá pro programátory a další čtenáře zabývající se vývojem softwaru: vedoucí projektů, architekty aplikací atd.
Obsahuje sedm částí:
• Proč .NET: problémy starého způsobu programování, zdokonalení na nové platformě.
• .NET Framework: architektura nového prostředí, společný modul pro běh programů (Common Language Runtime, CLR), automatizovaná správa paměti, dědičnost napříč programovacími jazyky, bezpečnost a ochrana kódu před nelegálním šířením a další nové vlastnosti.
• Úvod do jazyka C#: Jazyk C# vychází z nejlepších vlastností dosavadních jazyků a je optimálním jazykem pro platformu .NET. Poznáte jeho základní struktury, zpracování výjimek, delegáty a událostní programování, podporu správy verzí, atributové programování či spolupráci se stávajícím kódem.
• ASP.NET: novinky v tvorbě serverových stránek, webové formuláře, události serverových komponent, kód v pozadí, řízení stavu, caching, zajištění internetové bezpečnosti atd.

Visual Basic 4.0

Jaroslav Černý
x

Microsoft Visual Basic je programovací produkt pro vývoj počítačových aplikací pracujících v prostředí operačních systémů Dos či Windows. Ze léta svého vývoje a úspěšného prodeje z něj vyrostl pořádný bumbrlíček – co se nároků na diskový prostor i na operační paměť týče, … (citace z knihy)

Microsoft Visual J++ 6.0 Průvodce programátora

Microsoft Press
http://shop.sme.sk/produkt/Microsoft_Visual_J___6.0_Pruvodce_programatora_(Microsoft_Press)#

book
Jazyk Visual J++ představuje ideální spojení rozšířené platformy Windows a produktivity jazyka Java: programátor tak může rychle vytvářet kvalitní aplikace, přímo určené a optimalizované pro světové nejčastěji používané operační systémy. Programátorská příručka je základním průvodcem, uvádějícím každého zájemce do práce s Visual J++, verzí 6.0. Kniha vytvořená přímo programátorským týmem produktu Visual J++ naučí programátora všemu základnímu, potřebnému k vytváření širokého spektra aplikací v jazyku – od jednoduchých appletů pro Internet až po rozsáhlé klient-server systémy. Soustřeďuje se jednak na důležité základy tvorby programů, projektů a jejich ladění, jakož i na podstatné technologie, které Visual J++ přináší: Windows Foundation Classes (WFC), Component Object Model, ActiveX, embedded DHTML, podmínečnou kompilaci, nástroje RAD, programovací rozhraní J/Direct, pokročilý přístup k datům a jejich vázání. Publikace je současně i referencí – obsahuje seznam chyb a varování kompilátoru,

Učebnice jazyka C – IV.pře.vyd. – 1.díl

OKProdáno

Herout Pavel
http://knihy.abz.cz/prodej/ucebnice-jazyka-c

book
Pokud to myslíte s jazykem C opravdu vážně, pak by vám Učebnice jazyka C neměla v knihovně chybět! Výhodou této knížky je, že je to opravdu učebnice a ne manuál. Krůček po krůčku vás provede úskalími jazyka C a nabídne vám postupně stále širší pohled na možnosti, které vám jazyk C může poskytnout. Kromě podrobného výkladu všech rysů jazyka C ilustrovaných na řadě příkladů se zde mimo jiné dočtete i o nejčastějších chybách, které dělají začínající programátoři. Také zde naleznete návody, jak psát přehledné programy nebo jak spolupracovat na velkém programu se svými kolegy bez rizika zbytečných nepříjemností. Jestiže si sami naprogramujete všech asi 120 příkladů ze cvičení, pak můžete o sobě na konci této učebnice prohlásit, že jazyk C ovládáte na velmi dobré úrovni

Visual J++ podrobný průvodce začínajícího uživatele

Stephen R. Davis
http://www1.vltava.cz/store/GoodsDetail.asp?sCGoodsID=SE00691450&nDepartmentID=0

book
Tato kniha od vydavatelství Microsoft Press poskytuje čtenáři úvod do programování v jazyce Java tak, jak je implementován v překladači Microsoft Visual J++, který je součástí balíku Microsoft Developer Studio. Nejprve jsou srozumitelnou formou probrány základy objektově orientovaného jazyka, tříd a dalších rysů, které Java nabízí. První část knihy se zabývá tvorbou aplikací v Javě (aplikace jsou samostatně spustitelné programy), v druhé části se potom čtenář naučí tvořit aplety (malé programy, které se spouští jako součást WWW stránky). V první části jsou také průběžně vysvětlovány všechny vlastnosti, které se týkají Javy jako jazyka, ve druhé spíše věci týkající se Webu a spojení s Javovskými aplety. V první části se tedy čtenář naučí konstruovat příkazy a výrazy jazyka Java, co jsou to třídy a jak s nimi pracovat, deklarace a použití jejich metod, identifikace tříd a objektů, dědičnost tříd, použití balíčků a ošetření chyb prostřednictvím výjimek, stejně jako vstupní a výstupní operace. Ve druhé části je probíráno tvoření apletů s použitím nástroje AppletWizard. Jsou vysvětleny problémy, se kterými se může čtenář setkat, práce s programem, vícevláknové zpracování apletů (multithreading), techniky animace a jsou popsány další nástroje pro tvorbu doplňků. V přílohách je potom popsána instalace Visual J++,

Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC

OKProdáno

Rudolf Marek
http://www.knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=806

book
Kniha Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC je srozumitelnou učebnicí a praktickou příručkou programování v jazyce Assembler. Svým zpracováním je určena zejména studentům středních odborných a vysokých škol, kteří potřebují zvládnout programování v tomto nižším počítačovém jazyce. Podrobností informací i množstvím příkladů z praxe však uspokojí i činné programátory a zájemce o programování unikátních aplikací, jimž dovolí psát prostřednictvím Assembleru malé, rychlé a efektivní programy využívají přímo hardware počítače a obcházející operační

Java 1.1 Referenční příručka jazyka

O’Reilly
http://www.more-her.cz/computer-press-java-11-referencni-prirucka-jazyka-16370

book
Popularita programovacího jazyka Java stále rychle stoupá – a především, již se používá k tvorbě významných, komerčních programátorských zakázek. Proto přicházíme s excelentní knihou ze známého vydavatelství O´Reilly and Associates, která popisuje jazyk Java v daleko větších detailech než naše předchozí publikace, a především je zaměřená na novou verzi jazyka s označením 1.1. Kniha je referenčním manuálem, což znamená, že je zaměřena především na přesnou syntaxi jednotlivých příkazů s vysvětlením jejich voleb a parametrů, přičemž obsahuje velké množství příkladů k osvětlení zajímavých detailů jazyka

Komunikace mikrokontroléru s okolím 2

Hrbáček Jiří
http://shop.ben.cz/cz/120983-komunikace-mikrokontroleru-s-okolim-2.aspx

book
Volně navazuje na předchozí díl. Doplňuje uvedené informace a klade si za cíl, seznámit podrobně čtenáře se zajímavými obvody používanými ve spolupráci s mikrokontroléry.
První kapitola popisuje obvody automatické identifikace DS1990a, DS2401, adresovatelné spínače DS2405, digitální teploměry DS18S20, DS1820B, DS1822, programovatelný digitální termostat DS1821, dotykové paměti DS1992,1993 a 1994, vícenásobný klíč DS1991. Tyto obvody komunikující po jednovodičové DALLAS sběrnici.
Druhá kapitola věnovaná bezdrátové komunikaci popisuje velice kvalitní homologované UHF moduly BiM a RX2/TX2 firmy Ryston, levné homologované moduly BC-NBK, NB-CE, TX-SAW 433 firmy AUR°EL, zajímavé, avšak v současné době nehomologované, moduly RTL-DATA-SAW, RTF-DATA-SAW, BT27/BR27 a moduly firmy STE,

Naučte se programovat v Delphi podobný průvodce začínajícího uživatele

Thomas Binzinger
x

V Delphi můžete rychle a jednoduše vytvářet aplikace pro Windows, v Delphi od verze 2 dokonce 32 bitové programy pro Windows 95 a NT. Díky konceptu Delphi, založeném na komponentách, pracuje programátor většinou s prefabrikovanými díly, které bere z jakési zásobárny a vkládá je do svého programu. … (citace z knihy)

PHP, programujeme profesionálně

OKProdáno

kolektiv autorů
http://interval.inshop.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=102

book
Jazyk PHP si mezi technologiemi používanými k vytváření dynamických a interaktivních webových stránek získává stále větší popularitu. Vděčí za to nejen faktu, že je k dispozici zdarma na Internetu, ale též univerzální použitelnosti na platformě Linuxu i Windows, vysokému výkonu a nekomplikované syntaxi. PHP lze snadno kombinovat s jazykem XML, propojovat s databázemi MySQL, integrovat s protokolem LDAP a pracovat v něm dynamicky s grafikou. O tom všem pojednává tato kniha, která vás provede od instalace a nakonfigurování modulů PHP až k vytváření plnohodnotných dynamických aplikací, zralých bezprostředně najít své uplatnění na webu.

Word 2000

Michal Palas, Jan Pechar
http://mameto.expres.sk/produkt/Word_2000_(Michal_Palas,_Jan_Pechar)

book
Kniha je určena začínajícím uživatelům, kteří si potřebují rychle a co možná nejjednodušší formou osvojit základní činnosti, bez kterých není možné úspěšně zvládnout tvorbu textových dokumentů. Autoři nejprve čtenáři vysvětlí, jak pracovat s celými dokumenty, aby mu vzápětí předvedli, jak je možné vkládat, přesouvat, mazat, vyhledávat a nahrazovat text. Poté mu ukážou, jak lze ovlivňovat použité písmo a jeho uspořádání do odstavců. Samostatné kapitoly jsou věnovány stylům písma a odstavců, s jejichž pomocí si může uživatel výrazně zjednodušit práci, a šablonám, které jsou neméně významným pomocníkem při zvyšování efektivity práce. Autoři nezapomínají ani na automatickou kontrolu překlepů a možnosti nabídky synonym pro záměnu opakujících se slov. V závěrečných kapitolách pak probírají práci s obrázky a tabulkami

Jak zvýšit výkon PC – upgrade a optimalizace

Jakub Lohniský, Jiří Kolek
http://www.softcom.cz/produkt/literatura-jak-zvysit-vykon-pc-upgrade-a-optimalizace/?flist=1

book
Nejste spokojeni s výkonem vašeho počítače? Chtěli byste hrát nejnovější hry nebo rychle zpracovávat velké objemy dat, sledovat video na počítači, ale místo toho dlouho čekáte, než si PC poradí s prováděnými úkoly? Nezoufejte. Řešením nemusí být jen koupě dalšího, ještě výkonnějšího stroje, který bude za pár měsíců zase pomalý. Zkušenosti autorů této knihy a mnoha počítačových nadšenců ukazují, že z vašeho počítače lze změnou různých nastavení, případně výměnou některých komponent dostat mnohem víc, než si myslíte

LightWave 3D 5.6 Podrobná příručka

Jiří Chrustawczuk, Jan Krejčí
http://www.pricemania.sk/katalog/grafika-prezentacia-cad/newtek-lightwave-3d-5-6-podrobna-prirucka-75494.html

book
LightWave platí v oblasti 3D-grafiky za jeden z nejvýkonnějších produktů pro modelování, vizualizaci a animaci. Díky svému vysoce kvalitnímu renderingu a robustní modulární architektuře nachází uplatnění v náročných filmových a reklamních studiích, stejně jako u běžných uživatelů. Za dobu své existence má program za sebou řadu skvělých efektů v úspěšných filmech – k těm nejznámějším patří SeaQuest, StarTrek, Hercules, Babylon 5, The X-Files, Titanic a další. Kniha podrobně seznamuje s programem a je tématicky rozdělena na čtyři části.První z nich popisuje Layout, tedy možnosti vytváření vlastní scény nebo animace, definování povrchů, použití světel. Při tvorbě scén lze využít propracovanou inverzní kinematiku,

Comments are closed for this page

Ahoj, sice odpovídám spíš "neideálnímu" kupci :-), ale hodila by se mi kniha: Programujeme .NET aplikace, za 150. Bydlim v Praze, čili asi na dobírku..

Ahoj, díky za nabídku.
Pokud se neozve na tuhle knihu nikdo jiný, kdo by byl ochotny si pro ni přijet, ozval by jsem se ti na mail.

Zdravim, docela bych mel zajem o "PHP, programujeme profesionálně". Cenu… Nevim navrhni spis ty 🙂

Jop a jsem z jizni moravy 🙂

Ahoj,
poslal jsem ti mail.

Dobře, akorát zítra odjíždim a do čtvrtka se k mailu určitě nedostanu. Aby ses nedivil, že neodpovídám..

Pokud budes mit jeste zajem, tak se mi v ten ctvrtek ozvi a poslal by jsem ti ji.

Ahoj,
zajimala by me kniha Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC. Jakou cenu si predstavujes ?

Ahoj,
moc se omlouvam, ale tato knizka uz je prodana.
Zapomel jsem to tam doplnit.

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836