© 2013 All rights reserved.
0

Spam, spam, spam, kam se jenom podívám

Málokdy se stane, že mi projde spam, přes antispamovou kontrolu na Gmailu, který používám.

Jenom několikrát do měsíce se stane, že projde spam AntiSpamovou ochranou na Gmailu, který právě kvůli výbornému filtru používám.

Pokud tento případ nastane, není to důvod k oslavě, ale většinou si spam prohlídnu, protože mě zajímá, v jakém je tvaru, když už ochranu překonal.

Ovšem tento je opravdu vykutálený:

spam

Celý email je generován jako HTML tabulka, kde je viditelným písmem vepsán text VIAGRA, kdy je každé písmenko v jedné buňce. Kromě toho jsou zde i jiná písmenka, která jsou vypsána barvami pozadí jednotlivých buněk, aby s pozadím splynula a zůstal pouze nápis VIAGRA.

A s tímto si ani Gmail neporadil.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836