© 2013 All rights reserved.
0

Adclick.cz používá kontextovou reklamu

Reklamní systém Adclick.cz od pondělka přechází z testovací verze kontextové reklamy na ostrou verzi.

Reklamní systém Adclick.cz je poměrně nový PPC systém, který v současné době používá zobrazování reklamy ve dvou podobách:

  • reklamní liště (lišta nahoře stránky)
  • reklamním boxu (box určité velikosti ve stránce)

Doposud se reklamní kampaně zobrazovali nezávisle na obsahu webu a tím pádem nebyla reklama příliš relevantní k textu na stránce.

Systém se konečně dočkal změn a přešel na kontextovou reklamu, čímž se snaží konkurovat větším systémům, které tento způsob využívají.

Jak funguje kontextová reklama?

Reklama se v systému doposud zobrazovala zcela náhodně. To znamená, že na webu, zaměřeném na psi se zobrazovali klidně reklamy pro elektroniku nebo cestování.

Pomocí kontextové reklamy systém analyzuje každou novou otevřenou stránku. V této stránce vyhledá klíčová slova, které si zadavatel reklamy může u každé kampaně zvolit a dle těchto slov zobrazí reklamy, které přímo souvisí s webem.

Více informací o kontextové reklamě si můžete přečíst na serveru Wikipedia.org.

Jak to vypadá?


Po registraci v systému si můžete vytvořit kampaň, která reprezentuje reklamu. Pro každou kampaň si mimo jiné (rozpočet, maximální cena za kliknutí, a podobně) zvolíte klíčová slova, která tuto kampaň nejvíce vystihují. Slov může být u každé kampaně maximálně 10 a není potřeba slova skloňovat. Systém automaticky nevyhledává v kontextu textu pouze vámi přesně zadaná slova, ale vyhledává samozřejmě i všechny jejich tvary (například pro slovo Řecko se bude reklama zobrazovat v kontextu se slovy jako: Řecký, do Řecka, a podobně.).

Klíčová slova můžete zadat přímo při vytváření nových kampaní, nebo je vytvořit v editaci každé kampaně i po registraci.

Proč používat Adclick.cz?


Systém Adclick.cz je poměrně nový systém a proto je i reklama na něm poměrně levná, protože si samotné kampaně sobě nekonkurují a tak je možné po nastavení maximální ceny za kliknutí na pouhých několik málo korun zobrazovat reklamu na prvních místech.

Pro všechny reklamní kampaně je možné sledovat přehledné statistiky, které vás informují jak o ceně kliknutí tak o čase kliknutí a dalších informacích.

Další velká výhoda je právě díky systému reklamy PPC, kdy neplatíte za zobrazování reklamy, ale pouze za přímé kliknutí na reklamu. V praxi to znamená, že pokud máte kampaň, na kterou by nikdo neklikal, nebudou se vám strhávat z vašeho účtu vůbec žádné kredity. Kredity se strhnout až v případě kliknutí na reklamu.


PPC – Pay per Click
Pay Per Click (PPC) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip Pay Per Click (angl. platba za proklik) spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Oproti klasickým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že zákazník má přesnou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí jen tolik prokliků, potažmo návštěvníků, kolik chce. PPC reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná.
Citováno z Wikipedia.org

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836