© 2013 All rights reserved.
0

GD #1: Co je to GD library

GD knihovna je open source sloužící k dynamickému vytváření obrázku. Teoretický článek vysvětluje základní vlastnosti a využití knihovny.gd image

Webový programovací grafický nástroj

GD knihovna je open source sloužící k dynamickému vytváření obrázků. Přední formáty obrázků, které tato knihovna dokáže vytvořit, jsou JPEG, PNG, GIF a WBMP. Mimo tyto základní typy umí ovšem daleko víc. GD knihovna byla napsána v ANSI C, tedy předně pro jazyk C a C++. Je používána zejména ke
generování a vykreslování grafů, miniatur obrázků, a podobně. Knihovna byla původně vytvořena Thomasem Boutellem a nyní je udržována PHP vývojářem Pierrem A. Joyem, který spadá pod PHP.net. Ten po vydání několika nových verzí přejmenoval knihovnu z GD na libGD

Základ GD knihovny

GD dokáže vytvářen obrázky složené z úseček, oblouků, obrázků, textu za použítí různých barev. Od verze 2.0 podporuje navíc TrueColor obrázky, Alfa kanály a pro hladkou změnu velikosti umí “převzorkovávat”.

Podpora GD knihovny

LibGD podporuje jazyky C, PHP, Perl, O’Caml, Tcl, Lua, Pascal, GNU Octave a REXX. Předně je však používána v jazyce PHP, kde pro ni bylo vytvořeno i několik speciálních přidaných prvků a možností.

GD a PHP

Pokud chcete používat GD v PHP, je zde možnost, že výsledný zdrojový kód bude chtít pro kompilaci další knihovny. Zde záleží na formátu obrázků, se kterými pracujete. Výstup u většiny programovacích jazyků, využívajících GD knihovnu, je soubor na disku v některém z podporovaných formátů obrázků.

PHP umožňuje zobrazovat výsledný obrázek přímo v prohlížeči. To je zřejmě hlavní důvod, proč je GD nejvíce rozšířeno právě u jazyka PHP. Většina prohlížečů podporuje formáty JPEG a PNG, které jsou zřejmě jedny z nejdůležitějších formátů podporovaných touto knihovnou.

Nejdůležitější datové typy v GD

  • gdImage – jsou odlišeny dva typy obrázků: obyčejné a trueColor. S každým z nich se pracuje pomocí jiných funkcí. Všechny funkce pracující s tímto formátem očekávají jako parametr ukazatel na stejný datový typ a taktéž návratová hodnota je ukazatel na tentýž typ. Kromě hodnot RGB (red, green, blue) je zde možnost nastavit i alpha hodnotu – průhlednost.
  • gdFont – typ písma – používá se pro deklaraci vlastností písma.
  • gdPoint – reprezentuje jeden bod v obrázku.

Přidané .gd a .gd2 formáty

Do GD knihovny byly postupem času přidány dva vlastní formáty, které usnadňují celkovou prácí a náročnost na výpočty:

  • .gd formát slouží pouze pro práci, nikoliv pro zobrazování. Není to komprimovaný formát, proto je přístup k němu mnohem rychlejší, než přístup k souborům ve formátu PNG nebo JPEG. Měl by sloužit pouze k výstavbě dalších obrázků.
  • .gd2 je podobný jako .gd. Taktéž není určen pro zveřejňování obrázků, ale na rozdíl od prvního formátu, je tento formát již komprimovaný. Slouží taky k rychlému načítání, ale pouze části obrázku, nikoliv obrázku jako celku.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836