© 2013 All rights reserved.
0

PHP: The PHP Benchmark

Je zajímavé sledovat, jak se může měnit rychlost kódu v závislosti na použité syntaxi a správném zvolení operátorů.

Zpracování kódu, jeho správná syntaxe a použití správných operátorů může mít velký výsledný efekt na celkovou rychlost konečné aplikace.


benchmark image

The PHP Benchmark nabízí možnost shlédnout kódy řešení od různých způsobů výpisů řetězců až po složitější konstrukce za použití referencí nebo vytváření objektů.

Pro každou z několika základních oblastí nabízí možnost porovnání rychlostí několik různých řešení různých syntaxí použití.

U každého řešení si můžete přímo prohlédnout kód, který je zpracováván při každém novém obnovení stránky.

Na webu jsou zpracovány oblasti:

  • Read Loop: foreach() vs. for() vs. while(list() = each())
  • Counting Loops For-loop test
  • Modify Loop: foreach() vs. for vs. while(list() = each())
  • Using the &-ref-operator …as a so called “alias”
  • Using the =&-ref-operator $obj = $someClass->f() vs. $obj =& $someClass->f()
  • String Output echo vs. print
  • Using the =&-ref-operator $obj = new SomeClass() vs. $obj =& new SomeClass()
  • Control Structures switch/case/default vs. if/elseif/else
  • Counting Loops For vs. While
  • Variable Type Checking isSet() vs. empty() vs. is_array()

Určitě je zajímavé sledovat, které konstrukce jsou rychlejší než jiné a v budoucnu se jim vyhnout.

The PHP Benchmark

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836