© 2013 All rights reserved.
0

Nové univerzitní centrum ve Zlíně

V atraktivní lokalitě uprostřed krajského města Zlína vyrostla během 18 měsíců nová budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní Centrum.

Dne 17.6.2008 proběhlo slavnostní otevření nového univerzitního centra ve Zlíně. Veřejnost si centrum mohla prohlídnout v pátek 20. nebo v sobotu 21. června 2008 v rámci Dnů otevřených dveří.

Následující text je citován z prospektu Univerzitního centra:

Tvoříme architekturu třetího cisíciletí.

V atraktivní lokalitě uprostřed krajského města Zlína vyrostla během 18 měsíců nová budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní Centrum. Moderní pětipodlažní budova se stane sídlem Univerzitní knihovny a řady rektorálních pracovišť. V budoucnu vytvoří spolu s Kongrsovým centrem unikátní

img

komplex, odpovídající architektuře třetího tisíciletí. Autorkou celého komplexu je světově uznávaná architektka a designéra žijící v Londýně, profesorka Eva Jiřičná, zlínská rodačka.

Objekt Univerzitního centra se sestává ze dvou samostatných částí, spojených zastřešeným atriem. V jižní části je umístěna Univerzitní knihovna, která bude svým uživatelům poskytovat služby na bázi nejnovějších informací a komunikačních technologií. 558 studijních pracovišť v knihovně je elektrifikováno pro připojení notebooků, 216 z těchto pracovišť je vybaveno počítači. Knihovna je dimenzována na 13 000 registrovaných uživatelů a bude přístupná odborné i laické veřejnosti. V severní části objektu získala univerzita důstojné prostory pro řadu pracovišť rektorátu. V budově se dále nachází přednáškový sál pro 160 osob s prostornou šatnou a bar. Objekt je bezbariérově přístupný.

Po dokončení celého areálu Kongresového a univerzitního centra získá Zlín výjimečnou stavbu, který svými organickými tvary obohatí původní funkcionalistikou architekturu města Zlína, aniž by však narušovala její jedinečnost. Zatímco Kongresové centrum bude plnit funkci společenskou a kulturní, Univerzitní centrum se zaměří na funkci vzdělávací a informační.

Obě budovy jsou již nyní vzájemně propojeny dvoupodlažním podzemním parkovištěm se 150 parkovacími místy.img

Základní údaje o Univerzitním centru:
Název Univerzitní centrum ve Zlíně
Investor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo stavby náměstí T.G.Masaryka 5555, Zlín
Architektonické řešení prof. Ing. Arch. Eva Jiřičná, AI – Design, s.r.o.
Stavební dozor S – Invest CZ, s.r.o.
Celkové náklady na stavbu 379 mil Kč (bez DPH)
Obestavěný prostor 47 910 m2
Zastavěná plocha 2 361 m2
Užitná plocha 12 186 m2
Užitná plocha čistá 9 948 m2
Zhotovitel stavby sdružení Metrostav, a.s., VW Wachal, a.s.

Comments are closed for this page

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836