© 2013 All rights reserved.
2

Tak mám konečně TAŘKO 2!

TAŘ 2 (Teorie automatického řízení 2) je předmět vyučovaný na UTB Zlín. Je to předmět, kvůli kterému jsem musel rozvolnit studium, předmět který nadělá vrásky mnoha studentům každý rok, … Splněno za E.

TAŘ, neboli teorie automatického řízení je zajímavý předmět, vyučovaný na UTB ve Zlíně.

Když jsem šel na vysokou školu, vybral jsem si Zlín. Zřejmě hlavně kvůli vzdálenosti od domova. Před začátkem studia jsem měl mylný pocit o studiu na vysoké škole, kdy jsem si myslel, že člověk studuje to co jej baví a zdokonaluje se v tom. Kvůli tomu jsem si vybral i předmět Informační technologie:

Studium je orientováno na uplatnění informatiky a výpočetní techniky v oblastech řízení výrobních procesů s nezbytnými znalostmi matematiky, fyziky a dalších teoretických předmětů. Nosnými předměty oboru jsou Počítačové systémy, Počítačové sítě a komunikace, Projektování informačních systémů, Operační systémy, Aplikace počítačů pro řízení výroby, Teoretická a aplikovaná informatika, Umělá inteligence a Softwarové inženýrství. Informační technologie

Ale hned po nástupu do školy jsem byl vyveden z omylu a bylo jasné, že nebudu studovat pouze to co mě baví, ale i to co mě nebaví, ba navíc to, co je pro mě v praktickém životě nedůležité a nevyužitelné, jako například zmíněný předmět TAŘ 2.

TAŘ 2 je zřejmě jediný předmět, na kterém není omezen počet pokusů na zkoušce. Je to předmět, na jehož praktickou část z zkoušky si může student přinést vlastní materiály, ale i tak je problém zkoušku udělat, no prostě TAŘ:

Náplní předmětu je řešení diskrétních deterministických lineárních regulačních obvodů. Je probírána analýza diskrétního obvodu, těžiště je položeno zejména do syntézy diskrétních regulačních obvodů v oblasti komplexní proměnné a v oblasti algebraických metod. Praktická část probíhá zejména v laboratořích, kdy student aplikuje probrané metody syntézy na realizaci reálného diskrétního obvodu v reálném čase. Cílem je seznámit studenty s kapitolami teorie automatického diskrétního řízení jak pomocí metod komplexní proměnné, tak metod využívajících algebraického přístupu.

Předmět to asi není úplně zbytečný, něco jsem si z něj určitě odnesl, ale pořád přesně nechápu proč je přidán do mého oboru a proč je na něj kladen takový důraz.

Na škole je vyučován obor Automatické řízení a informatika, kam předmět určitě zapadá a je užitečný, ale pro Informační technologie asi ne.

Nicméně předmět se mi konečně po asi 17 pokusech, jednom rozvolnění studia a vzájemných nesympatiích se zkoušejícími podařilo udělat.
Huráááá.

Comments are closed for this page

Heh, 17 pokusů, hustý. Já mám max. 6 na 2 zápisy předmětu a potom: "Nazdar!"

😉
odjakživa platilo: "Když máš TAŘ, tak pař".
.
proč tam ten předmět je? stačí si uvědomit kdo o tom rozhoduje a kdo to učí.

About
Hi, i am programmer from the Czech Republic. I love web development (Ruby, Ruby on Rails, PHP, Nette) and iOS development (Objective-C, Cocoa).
To cooperate, here is my phone:
+420 608 836